• ”Korleis kvitskjortene kan verta grøne” 

      Foldøy, Sylvelin (Master thesis, 2017)
      Forsking på berekraftig organisasjonspraksis har i hovudsak fokusert på dimensjonar knytt til organisasjonsstyring og mindre på tilsette si forplikting til miljøåtferd til tross for forsking som peiker på individuelt ...