• Kroppskunnskaping og sykepleie 

      Finstad, Line Therese; Forberg, Linda Christin (Bachelor thesis, 2013)
      Tittel: Anvende kroppskunnskaping som helsefremmende prosess for at pasienten med ulcerøs kolitt skal oppleve mestring. Formål: Å finne ut hvordan kronisk sykdom, som ulcerøs kolitt, påvirker pasientes livsutfoldelse og ...