• Kommunalt beredskapsarbeid; plan eller prosess, læring eller lov? 

      Sondre Zakariassen; Ann Helen Kilde Kjørvik; Fredrik Kolstø (Master thesis, 2023)
      I denne masteroppgaven har vi gjennomført en fortolkende case-studie mellom tre kommuner for å svare ut problemsstillingen: Hva kjennetegner utfordringene ved kommunalt helhetlig og systematisk beredskapsarbeid, og hvordan ...