• Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming 

      Furseth, Marie Rosted (Bachelor thesis, 2011)
      Jeg har med denne oppgaven prøvd å kartlegge platebransjens nåværende tilstand, mellom sluttfasen av fysisk format og startfasen av streamingmarkedet. Dette i form av økonomisk tilstand, innstilling og tanker om fremtiden. ...