• Mellom kunnskap og overlevelse, står sykepleieren 

      Göransdotter, Sabina; Teigberget, Kine Helen (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk sammendrag Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere på sykehus oppnå mestring ved å oppdage sepsis i et tidlig stadie for å forebygge videre utvikling til septisk sjokk? Hensikt: Med denne oppgaven vil vi øke ...