• Samhandlingsreformen 

      Løberg, Nan Rognerud; Gaasø, Nina (Student paper, others, 2013)
      Innledning: Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som berører alle deler av norsk helsevesen. Den ble startet innført 1. januar 2012, og skal etter planen bli gradvis innført over en fireårsperiode. ...