• ”Tvang og mangel på kunnskap – er det noen sammenheng?” 

      Gilbu, Charlotte; Negård, Trude (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling:Med denne oppgaven ønsker vi å belyse vanskelige og utfordrende situasjoner som sykepleieren kan stå ovenfor knyttet til demens og bruk av tvang. I hverdagen kan vi som sykepleiere støte på mange situasjoner ...