• Alternativ utsåing av kunstgjødsel 

      Glærum, Tore (Bachelor thesis, 2016)
      Hovedmålet med denne bacheloroppgaven har vært å bygge om en eldre konvensjonell Nordsten såmaskin, til å bli en maskin som kan monteres i en traktors fronthydraulikk. Frontmontasjen skal kunne så ut kunstgjødsel, samtidig ...