• IK-K-HMS dokumentasjon, et bidrag til læring i landbruket? 

      Grønsund, Arne Håvard; Bøhmer, Eli Dæhlin (Bachelor thesis, 2015)
      I denne bacheloroppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse; om IK- K- HMS dokumentasjon bidrar til læring i landbruket. Hensikten med undersøkelsen var å gi innsikt i hvordan og hvilke type læring dokumentasjonsarbeidet ...