• Fra «standardpakker» til individuell tilpasning 

      Granlien, Elise (Student paper, others, 2016)
      Bakgrunn: Helse– og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer med tanke på demografisk utvikling. Antall eldre øker og flere vil få behov for hjelp fra det offentlige. Samtidig blir det færre til å utføre hjelpen. ...