• “Jeg er funksjonshemmet, so what!” 

      Granlund, Mai Liss (Master thesis, 2013)
      Bakgrunn: Da jeg var så heldig å vokse opp med en gutt som lider av sykdommen Spinal muskelatrofi, har jeg kjennskap til en fantastisk og unik livshistorie. Denne gutten, nå mannen, er som alle oss andre, og har aldri vært ...