• Trompet i barnehagen – Ikke noe hokus pokus, egentlig! 

      Gravningsmyhr, Tonje (Master thesis, 2018)
      Norsk: I denne avhandlingen har målet vært å undersøke hvordan gruppeundervisning på pocket-trompet for førskolebarn i barnehagen kan fungere som del av kulturskolens tilbud. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming med ...