• NaKuHel - Et helsefremmende tiltak? 

      Gresslien, Maria Emilie (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: I de senere årene har interessen for betydningen av det sosiale og miljømessige i lokalsamfunnet vært økende innen strategier for helsefremmende arbeid. Et av hovedformålene er blant annet at nærmiljøet skal ...