• Motivasjon til kroppsøving 

      Gullerud, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling / problemfelt: Blir elever i kroppsøving mer indre motivert av elevstyrt kroppsøving i forhold til lærerstyrt kroppsøving? Jeg vil igjennom min undersøkelse (litteratursøk) finne ut om tidligere forskning ...