• Sykepleiers samtale med kreftsyke barn på sykehus 

      Gytre, Mia; Lie, Caroline Dahle (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Sykepleie til barn krever en egen tilnærmingsmåte som vi ønsker å lære mer om. Oppgaven er rettet mot barn innlagt på sykehus med en kreftdiagnose. Hvert år blir ca. 150 barn under 15 år rammet av kreft. Vi vil ...