• Isolert fra livet? 

      Hæstad, Sveinung; Sivertsen, Richard Harpal (Bachelor thesis, 2012)
      Hensikt med oppgaven og valg av tema: Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom oppgaven skal vi fordype oss i et av tre gitte temaer. Vi har da valgt temaet forebygging av smitte ...