• The impact of social and environmental CSR communication on brand image 

      Godø, Silje Brandtzæg; Hölzle, Svenja (Master thesis, 2022)
      Formål: Formålet med denne studien er å utforske hvilken påvirkning CSR (corporate social responsibility) kommunikasjon har på kundens merkevareoppfattelse, presist merkevarebilde. Design/metode/tilnærming: Forskningen ...