• "Motivasjon og trivsel i kroppsøving" 

      Ha, Thomas (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne studien er å gi en forståelse av hvordan jenter i slutten av opplæringsløpet opplever motivasjon og trivsel i kroppsøvingsfaget. Bakgrunnen for dette fokuset bygger på tidligere funn som viser mindre ...