• Fremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasienten 

      Bergmann, Petter; Haakenrud, Daniel Skaug (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer ...