• Når læreren leser høyt for elevene i klassen. 

      Haaland, Solveig (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven tar for seg høytlesning ved at læreren leser høyt for elevene i klassen. Det er i dag usikkert hvor mye lærere leser høyt, og hva slags holdning en som lærer har til denne praksisen. Planer og pedagogisk ...