• Årsaker til frafall i barne- og ungdomsfotballen 

      Haavelmoen, Rune (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hva er årsaken til frafall blant fotballspillere i 9. og 10. klasse i et idrettslag på et tettsted på østlandet? Metode: Kvantitativ metode. Spørreskjema ved gruppe enquête bestående av både åpne og ...