• Elevaktivitet i sexsualundervisning. 

      Haganæs, Maren Sandvik (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven belyses hvordan underviningsmetoden kan påvikrer elevens tilegnelse av kunnskap, gjennom å se på elevaktivitet kontra tradisjonell undervisning i naturfag med tema prevasjonsmiddler. Det har blitt ...