• Det viktigste er å bli sett. 

      Hagavei, Gry Sanaker (Master thesis, 2022)
      Peter F. Hjort har definert helse på følgende måte: «Helse er å ha overskudd til hverdagens krav og utfordringer» (Tønne, 2002). Skoleprestasjoner er en del av hverdagens krav, det sosiale liv er en del av hverdagens ...