• Ytringsfrihet og den visuelle ytring – bilder med slagkraft. 

      Hagen, Guro (Master thesis, 2016)
      Norsk: Denne oppgaven handler om ytringsfrihet og den visuelle ytringen. Spørsmålet var hvordan vestlige nettaviser forvalter det visuelle med tanke på ytringsfriheten, og hvordan bilder og tegninger kan tenkes å ha en ...