• Barn som pårørende 

      Hagen, Heidi Solli; Halvorsen, Lena Solberg (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel: «Barn som pårørende» Hensikt: Å få økt kunnskaper om hvordan sykepleier kan møte barn som pårørende på en psykiatrisk avdeling, og hvordan ivareta de gjennom samtale og kommunikasjon. Ved å belyse dette ønsker vi ...