• Holdninger utgjør en forskjell 

      Teksum, Ingunn; Hagen, Tone (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel: Holdninger gjør en forskjell. Hensikt: Et ønske om å vite noe om det å øke bevisstheten rundt hvordan sykepleierens egne holdninger er i forhold til pasientomsorgen. Ved å belyse dette settes fokus på sykepleierens ...