• De stille barna. 

      Halvorsen, Yvonne. M. (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I denne oppgaven har det blitt undersøkt hva som kjennetegner de stille barna, og måter de blir møtt i barnehagen. Valg av metode har vært empirisk i form av kvalitativt intervju med fire barnehagelærere. De kom ...