• Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? 

      Hansen, Arvid Moen (Bachelor thesis, 2014)
      Forfatter: Arvid Moen Hansen Tittel: Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å presentere forskning rundt treners atferd og hvordan den påvirker utøveres indre ...