• Stab-støtte funksjonene til de norske styrkene i Afghanistan 

      Hansen, Iren (Student paper, others, 2012)
      Alle soldater som tjenestegjør for Norge i Afghanistan gjør en uvurderlig jobb for å utføre sitt oppdrag på best mulig måte. Derimot er det ikke alle soldatene som får like stor oppmerksomhet, og også kanskje annerkjennelse, ...