• Når hvert minutt teller 

      Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...