• Tillitsbasert ledelse - fleksibilitet med endret balanse 

      Hansen, Vidar; Bjørshol, Arnfinn (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om tillitsbasert ledelse og strategiske valg knyttet til arbeidsorganisering med bakgrunn i de erfaringene vi har fått med to år mer eller mindre på hjemmekontor. I denne oppgaven har vi ...