• Inkluderende strategier i undervisningen 

      Hansson, Sofie (Master thesis, 2019)
      Norsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Gjennom forskningsarbeidet har jeg ønsket å få et større innblikk i hva inkluderende strategier er, og se hvilke erfaringer lærere i ...