• Svangerskapsdiabetes hos innvandrerkvinner 

      Hantal, Rahel (Bachelor thesis, 2014)
      Som følge av innvandring er Norge blitt et kulturelt mer mangfoldig samfunn. Dette fører til noen utfordringer for helsepersonell som møter personer med en annen kulturell bakgrunn. Denne bacheloroppgavens tema er ...