• «Friluftsliv» and teaching methods : classroom management and relational thinking 

   Haslestad, Karl-August (Notat, Working paper, 2005)
   English: Quite often «friluftsliv» is suggested as one out of many other possible ecological activities and working methods in the field of outdoor education. In this very short abstract from an article written as part ...
  • Utdanning i pedagogikk og pedagogisk praksis : en drøfting 

   Haslestad, Karl-August (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Til tross for mange uttalte håp om at utdanning i pedagogikk også vil kunne øke kompetansen i forhold til det å bedrive pedagogisk virksomhet, ser det likevel ut til å være bred enighet om at utdanning i pedagogikk ...