• Effekt av såmengde og storleik på såkorn i bygg 

      Haugå, Nere Knutsson (Bachelor thesis, 2020)
      I følgje internasjonalt anerkjende rapportar skal global oppvarming føre til høgare gjennomsnittstemperatur, fleire og kraftigare heitebølgar, samt meir intens nedbør. Tørkesommaren 2018 var ein oppvakning for mange innan ...