• Generasjon Y; -hva påvirker servicekvaliteten? 

      Haugen, Ingrid; Westli, Veronica (Bachelor thesis, 2013)
      Denne studien tar for seg hva som påvirker servicekvaliteten til generasjon Y. Vi har valgt å fokusere på servicekvalitet slik den ansatte vurderer den, og ikke slik den blir vurdert av kunden. Vi har ikke funnet tidligere ...