• Arbeid med leselyst på barneskolen. 

      Haugen, Mari Kvisberg (Master thesis, 2022)
      Norsk sammendrag Temaet for denne masteroppgaven er leselyst på barneskolen. Temaet ble valgt på bakgrunn av at tidligere forskning som er gjort på lesing, viser at det er en tydelig sammenheng mellom leseferdighetene til ...