• Barn utsatt for seksuelle overgrep 

   Hauger, Monica (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven redegjør for hva skolen kan gjøre for barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Rettigheter og lover legger føringer på at skolen har et stort ansvar ovenfor barnet. For å besvare problemstillingen ...
  • Skolens arbeid med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep. 

   Hauger, Monica (Master thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg hvordan skolen jobber forebyggende og avdekkende med seksuelle overgrep. Det viser seg fra flere hold at seksuelle overgrep er lite tematisert i skolen, og av den grunn har jeg ønsket å ...