• Større fokus på miljøbehandling for pasienter med demens 

      Øye, Linda; Heggbrenna, Lill Nora (Bachelor thesis, 2015)
      Tema: Miljøbehandling for pasienter med demens. Bakgrunn: Stadig økende antall av demens og at vi i praksis har sett at miljøbehandling er mye brukt hos pasienter med demens ved ulik tilrettelegging. Vi har også sett at ...