• Musikkpedagogiske fagsyn i Kunnskapsløftet 

      Heggen, Ellen Camilla (Master thesis, 2011)
      Norsk: Oppgavens hovedfokus er en tekstanalyse av musikkfagplanen i Kunnskapsløftet. Det teoretiske bakteppet omfatter estetisk teori, danningsteori og kulturteori. Problemstillingen er: Hvordan framstår musikkfagplanen ...