• En kvalitativ undersøkelse om hvordan barn på flukt utfordrer skolen. 

      Hegvik, Sunniva Rogstad (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven har barn på flukt i skolen som tema, hvor det blir sett på hvordan målgruppen utfordrer skolesektoren. Gjennom den teoretiske delen vises det til opplæringsloven, tidligere forskning knyttet til nyankomne ...