• Elgbeitetakst 2022 i Våler og Åsnes kommuner 

      Hellbaum, Paige; Ampe, Natacha; Carlomagno, Ester; Grimsgaard, Aslak; Luksengård, Sigurd; Miltz, Cecilia; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2023, Research report, 2023)
      På oppdrag fra Våler og Åsnes kommuner gjennomførte Høgskolen i Innlandet en beitetakst for elg (Alces alces) i mai og juni 2022. Metoden bestod av en kombinasjon av den norske (Solbraa) og svenske (Äbin) beitetakstmetodikken. ...