• Elg som en økonomisk ressurs: En kunnskapsoversikt 

   Henriksen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;13/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi gir en oversikt over tidligere resultater og pågående prosjekt der temaet elgøkonomi blir tatt opp. Vi viser hvilken kunnskap vi har om økonomiske kostnader og inntekter knyttet til elg sett fra storsamfunnets ...
  • Elg som næring: Et forprosjekt om forvaltning av ressursen elg i områder med rovdyr, trafikk og aktivt skogbruk 

   Storaas, Torstein; Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Kastdalen, Leif; Brottveit, Ånund; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Fremming, Odd Reidar; Henriksen, Hege; Hesjadalen, Magnar (Rapport;11/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi har utformet en skisse for et prosjekt som skal gi svar på om elgbestanden i Stor-Elvdal kan gi grunnlag for en økonomisk levedyktig, og økologisk bærekraftig, næringsvirksomhet. Prosjektet er delt i økologiske ...