• #DetPerfekteLiv 

      Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...