• BTI til hjelp og besvær, en studie i tverrfaglig arbeid 

      Hilde Sinober Ruud (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Tittel: BTI til hjelp og besvær, en studie i tverrfaglig arbeid. Problemstilling: På hvilken måte oppleves BTI som et nyttig verktøy for tverrfaglig samarbeid? Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie i ...