• Musikk i spesialundervisning. 

      Hildonen, Thomas (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven handler om bruk av musikk i spesialundervisning i grunnskolen. Det er via et stratifisert utvalg plukket ut en barneskole i Hedmark som objekt for forskning og innhenting av empiri. Oppgaven etterstreber ...