• Korleis fangar ein energi frå lærebøker i naturfag? 

      Himle, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein ...