• TV-mediet i endring – NRK og TV 2 i en strømmetid 

      Hjertaas, Ida Skolsegg (Master thesis, 2019)
      Tv-mediet og tv-markedet er stadig i endring, der nett-tv satsninger og strømmetjenestebruk øker som aldri før. Med bakgrunn i vår tids teknologiske utvikling benytter nordmenn i alle aldere seg av tv-innhold på stadig nye ...