• Fysisk aktivitet og psykisk helse 

      Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...