• Løgstrup og psykisk helsearbeid 

      Hoelseth, Anne Bente (Student paper, others, 2012)
      Bakgrunnen for oppgaven er at jeg er opptatt av ethvert møte vi mennesker har å gjøre med hverandre. Da jeg i studiet ble presentert for Løgstrups etiske fordring – vi skal ta vare på det av vår nestes liv som vi har i vår ...